COVID-19 համավարակով պայմանավորված՝ հնարավոր են առաքման ժամկետների ուշացումներ:

Մանրամասն
Հետևել

Նվիրաբերել

Նորություններ Կարիերա
Կարիերա
«Հայփոստ» ՓԲԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում վարորդ-ուղեկցողների ք.Իջանում, ք. Նոյեմբերյանում, ք.Կապանում, ք. Արտաշատում, ք. Ստեփանավանում, ք. Մարտունու, ք. Կոտայքում, ք. Եղվարդում, ք. Հրազդանում և ք. Վաղարշապատում աշխատելու համար
Վերջնաժամկետ՝  2021-05-15
Ցանկացողներըկարողենիրենցինքնակենսագրականները (resume, CV) ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային հասցեին` վերնագիր (subject) դաշտում պարտադիր նշելով հաստիքի անվանումը՝ ք. Թումանյան, վարորդ-ուղեկցող:
«Հայփոստ» ՓԲԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում վաճառքի և սպասարկման ավագ մասնագետի Սյունիքի մարզի գ. Նորաշենիկի փոստային բաժանմունքում աշխատելու համա
Վերջնաժամկետ՝  2021-05-14
Ցանկացողները կարող են իրենց ինքնակենսագրականները (resume, CV) ուղարկել [email protected]
էլեկտրոնային հասցեին` վերնագիր (subject) դաշտում պարտադիր նշելով հաստիքի անվանումը՝ գ. Նորաշենիկ փ/բ, վաճառքի և սպասրկման ավագ մասնագետ:
«Հայփոստ» ՓԲԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում վաճառքի և սպասարկման ավագ մասնագետի քաղաք Քաջարանի թիվ 09 փոստային բաժանմունքում աշխատելու համար
Վերջնաժամկետ՝  2021-05-14
Ցանկացողները կարող են իրենց ինքնակենսագրականները (resume, CV) ուղարկել [email protected]
էլեկտրոնային հասցեին` վերնագիր (subject) դաշտում պարտադիր նշելով հաստիքի անվանումը՝ ք. Քաջարան 09փ/բ, վաճառքի և սպասարկման ավագ մասնագետ:
«Հայփոստ» ՓԲԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում վաճառքի և սպասարկման ավագ մասնագետի Արարատի մարզի գ. Սիսավանի փոստային բաժանմունքում աշխատելու համար
Վերջնաժամկետ՝  2021-05-13
Ցանկացողները կարող են իրենց ինքնակենսագրականները (resume, CV) ուղարկել [email protected]
էլեկտրոնային հասցեին` վերնագիր (subject) դաշտում պարտադիր նշելով հաստիքի անվանումը՝ գ. Սիսավան փ/բ, վաճառքի և սպասրկման ավագ մասնագետ:
«Հայփոստ» ՓԲԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում վաճառքի և սպասարկման ավագ մասնագետի Արմավիրի մարզի գ. Երասխահունի փոստային բաժանմունքում աշխատելու համար
Վերջնաժամկետ՝  2021-05-13
Ցանկացողները կարող են իրենց ինքնակենսագրականները (resume, CV) ուղարկել [email protected]
էլեկտրոնային հասցեին` վերնագիր (subject) դաշտում պարտադիր նշելով հաստիքի անվանումը՝ գ. Երասխահուն փ/բ, վաճառքի և սպասրկման ավագ մասնագետ:
«Հայփոստ» ՓԲԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում վաճառքի և սպասարկման ավագ մասնագետի Լոռու մարզի գ. Լուսաղբյուրի փոստային բաժանմունքում աշխատելու համար
Վերջնաժամկետ՝  2021-05-13
Ցանկացողները կարող են իրենց ինքնակենսագրականները (resume, CV) ուղարկել [email protected]
էլեկտրոնային հասցեին` վերնագիր (subject) դաշտում պարտադիր նշելով հաստիքի անվանումը՝ գ. Լուսաղբյուր փ/բ, վաճառքի և սպասրկման ավագ մասնագետ:
«Հայփոստ» ՓԲԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում վարորդ-ուղեկցողի ք. Թումանյանում աշխատելու համար
Վերջնաժամկետ՝  2021-05-09
Ցանկացողներըկարողենիրենցինքնակենսագրականները (resume, CV) ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային հասցեին` վերնագիր (subject) դաշտում պարտադիր նշելով հաստիքի անվանումը՝ ք. Թումանյան, վարորդ-ուղեկցող:
«Հայփոստ» ՓԲԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում ՏՏ պատասխանատուի ք. Գորիսում աշխատելու համար
Վերջնաժամկետ՝  2021-05-09
Ցանկացողները կարող են իրենց ինքնակենսագրականները (resume, CV) ուղարկել [email protected]
էլեկտրոնային հասցեին` վերնագիր (subject) դաշտում պարտադիր նշելով հաստիքի անվանումը՝ ք. Գորիս, ՏՏ պատասխանատու:
«Հայփոստ» ՓԲԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում վաճառքի և սպասարկման ավագ մասնագետի Սյունիքիմարզի գ.Անգեղակոթի փոստային բաժանմունքում աշխատելու համար
Վերջնաժամկետ՝  2021-05-08
Ցանկացողները կարող են իրենց ինքնակենսագրականները (resume, CV) ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային հասցեին` վերնագիր (subject) դաշտում պարտադիր նշելով հաստիքի անվանումը՝ գ. Անգեղակոթի փ/բ, վաճառքի և սպասարկման ավագ մասնագետ:
«Հայփոստ» ՓԲԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում վաճառքի և սպասարկման ավագ մասնագետի Լոռու մարզի գ. Լեռնահովիտի փոստային բաժանմունքում աշխատելու համար
Վերջնաժամկետ՝  2021-05-05
Ցանկացողները կարող են իրենց ինքնակենսագրականները (resume, CV) ուղարկել [email protected]
էլեկտրոնային հասցեին` վերնագիր (subject) դաշտում պարտադիր նշելով հաստիքի անվանումը՝ գ. Լեռնահովիտ փ/բ, վաճառքի և սպասրկման ավագ մասնագետ: