COVID-19 համավարակով պայմանավորված՝ հնարավոր են առաքման ժամկետների ուշացումներ:

Մանրամասն
Հետևել

The Republic Square (Armenian: Հանրապետության հրապարակ Hanrapetu'tyan Hraparak) is the large central town square in Yerevan, The square was designed by architect Alexander Tamanian within the 1924 main plan of Yerevan city. 

Ֆինանսական ծառայություններ Դրամական փոխանցում
Unistream դրամական փոխանցումների համակարգ

Unistream  դրամական փոխանցումների համակարգ

«Հայփոստ» ՓԲԸ-ն իրականացնում է Unistream դրամական փոխանցումներ ֆիզիկական անձանց միջև: Այս համակարգի միջոցով հնարավոր է դրամական փոխանցումներ կատարել դեպի ավելի քան 30 երկրներ:


Unistream դրամական փոխանցումների ընդունումը իրականացվում է ՀՀ դրամով, ՌԴ ռուբլով, ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով: Վճարումն հնարավոր է իրականացնել ՌԴ ռուբլով, ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով (որոշ երկրների դեպքում՝ տվյալ երկրի ազգային արժույթով), ՀՀ-ում նաև դրամով:

Unistream համակարգի միջոցով դրամական փոխանցման մեկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափը կազմում է 900.000 ռուբլի, 20.000 ԱՄՆ դոլար, 15.000 Եվրո և 900.000 ռուբլուն համարժեք դրամ:


Unistream համակարգով դրամական փոխանցումը հասանելի է դառնում 10 րոպեի ընթացքում:


Փոխանցումը համակարգում պահպանվում է 180 օր: Ժամկետը լրանալու, ստացողի չներկայանալու կամ փոխանցումից հրաժարվելու դեպքում դրամական փոխանցումը հետ է վերադարձվում և կարող է վճարվել միայն ուղարկողին՝ 3 տարվա ընթացքում և միջնորդավճարը հետ չի վերադարձվում:


Միջնորդավճարը գանձվում է ուղարկողից, Հայաստանի Հանրապետությունում՝ միայն ՀՀ դրամով:


Ինչպե՞ս ուղարկել.


- Այցելում եք մոտակա փոստային բաժանմունք,

- Ներկայացնում եք անձը հաստատող փաստաթուղթ /անձնագիր, նույնականացման քարտ, զինվորական գրքույկ` ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց համար /,

- Հայտնում եք ստացողի անունը, ազգանունը, հասցեն (քաղաքը, երկիրը), փոխանցման գումարի չափը,

- Փոստային բաժանմունքի աշխատակիցը լրացնում է փոխանցման դիմումը,

- Վճարում եք փոխանցման գումարը և միջնորդավճարը,

- Փոստային բաժանմունքի աշխատակիցը Ձեզ տրամադրում է փոխանցման համարը/կոդը/,

- Ստացողին տեղեկացնում եք փոխանցված գումարի վերաբերյալ և հայտնում փոխանցման համարը (կոդը):


Ինչպե՞սստանալ.

  • Այցելում եք մոտակա փոստային բաժանմունք,
  • Ներկայացնում եք անձը հաստատող փաստաթուղթ /անձնագիր, նույնականացման քարտ, զինվորական գրքույկ` ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց համար /,
  • Ներկայացնում եք փոխանցման համարը/կոդը/ փոստային բաժանմունքի աշխատակցին և ստանում գումարը /գումարը վճարելիս միջնորդավճար չի գանձվում/:

Դրամական փոխանցումները վճարվում են բացառապես փոխանցման վրա նշված անձանց կամ լիազորված անձին` նոտարական վավերացում ստացած լիազորագրի հիման վրա: Այլ պետությունում տրված լիազորագիրը պետք է հաստատված լինի ապոստիլով, եթե ՀՀ միջազգային պայմանգրերով այլ բան սահմանված չէ:Փոխանցման վավերապայմանների փոփոխություն.


Դրամական փոխանցումը ենթակա է փոփոխման միայն այն դեպքում, երբ տվյալ փոխանցումը դեռևս վճարված չէ:

Փոփոխման ենթակա են միայն ստացողի վավերապայմանները:


Դրամական փոխանցումը կատարելիս "ՀայՓոստ" ՓԲԸ հաճախորդին պետք է տրամադրի յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հաստատող փաստաթուղթ, որտեղ նշված է փոխանցվող գումարի չափը, միջնորդավճարի չափը, արժույթը և այլ մանրամասներ:


Համակարգի սպասարկման կետերի, համակարգի մասնակից կազմակերպությունների և այլ տեղեկատվությունների համար կարող եք այցելել www.unistream.ru ինտերնետային կայք կամ զանգահարել (+37410) 514 514, (+37410) 514 584, (+374 10) 514 526 հեռախոսահամարներով:


Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն` www.fininfo.am