Մանրամասն
Հետևել

Հայրավանք, Հայր Հովհաննու վանք, Մարդաղավնյաց վանք, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Հայրավանք գյուղի հյուսիս-արևելյան կողմում, Սևանա լճի ափին։

Նորություններ Կարիերա
«Հայփոստ» ՓԲԸ-ն փնտրում է մասնագետի գնումների գործակալի պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

«Հայփոստ» ՓԲԸ-ն փնտրում է մասնագետի գնումների գործակալի պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

ՊԱՇՏՈՆԸ՝ Գնումների գործակալ


ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ՝ <<Հայփոստ>> ՓԲԸ-ն փնտրում է մասնագետի գնումների գործակալի պաշտոնը զբաղեցնելու համար:


ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝

- Ստանալ գնման պահանջագրեր ընկերության տարբեր ծաոայություններից/բաժիններից: Հնարավորինս սեղմ ժամկետում ներկայացնել պահանջվող ապրանքների համար լավագույն գնառաջարկները ՚ըստ անմիջական ղեկավարի հանձնարարականի.

- Կազմակերպել և իրականացնել ընկերության ղեկավարության կողմից հաստատված գնման ենթակա ապրանքների/ծառայությունների ձեռք բերում/ տրամադրում;
- ժամանակին տեղեկացնել ընկերության համապատասխան ծառայությանը և անմիջակա ղեկավարին ապրանքների ձեռք բերման/տրամադրման մասին.
- Կազմակերպել և իրականացնել ապրանքների ներմուծում և մաքսազերծման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի տրամադրում;
- ճիշտ ժամանակին և ճիշտ ձևով կատարել անմիջական ղեկավարի կամ ղեկավարության նշված առաջադրանքների կամ ընդհանրապես վարչական ոլորտի հետ ուղղակի անուղղակիորեն առնչվող հանձնարարականները,
- Իրականացնել վերոնշյալ գործառույթների հետ որևէ կերպ կապված այլ գործառույթներ.


ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝
- Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության ոլորտում,
- Աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում ցանկալի է,
- Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն,
- Համակարգչային գիտելիքներ (MS Excel, Word and Outlook),
- Լարված պայմաններում աշխատելու ունակություն,
- Կազմակերպչական ունակություններ, պատասխանատվության բարձր զգացում և վերլուծական մտածողություն,
- Հաղորդակցման հմտություններ:


Դիմելու ընթացակարգ՝ Ցանկացողները կարող են իրենց ինքնակենսագրությունները (resume, CV) թողնել ‹‹Հայփոստ›› ՓԲԸ ք. Երևան Սարյան 22 հասցեում, կամ ուղարկել էլեկտրոնային հասցեի միջոցով` [email protected]:


Դիմելու վերջնաժամկետ՝ 20 /07/2018