Մանրամասն
Հետևել

Նորատուսի գերեզմանատուն, հայկական միջնադարյան գերեզմանոց Նորատուս գյուղի հարավարևելյան մասում։ Խաչքարերը թվագրվում են 9-17(18)-րդ դարերին։ Այժմ՝ Ջուղայի խաչքարերի ոչնչացումից հետո, խաչքարների ամենամեծ համալիրն է։

Ֆինանսական ծառայություններ Պետական Ծառայություններ
Ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանք ստանալու դիմումի ընդունում

ՀայՓոստ ՓԲԸ 40 փոստային բաժանմունքներում ներկա պահին մատուցվում են Միասնական գրասենյակներում մատուցվող պետական ծառայություններ` այդ թվում «Ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանք» ստանալու դիմումների ընդունում:


Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ:


Անձամբ դիմելու դեպքում ներկայացվող փաստաթղթերը՝


1. Եթե անձը ամուսնացած չի եղել՝

 • անձը հաստատող փաստաթուղթ

2. Եթե նախկինում ամուսնացած է եղել՝

 • անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • ամուսնալուծության վկայական (հայցողի անունով)
  • կամ ՔԿԱԳ մարմնի կողմից տրված ամուսնալուծության վերաբերյալ սահմանված ձևի տեղեկանք
  • կամ ամուսնությունը անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ դատարանի վճիռ

3. Եթե ամուսինը/կինը մահացել է՝

 • անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • ամուսնության վկայականը կամ ՔԿԱԳ մարմնի կողմից տրված ամուսնության գրանցման վերաբերյալ սահմանված ձևի տեղեկանք
 • և ամուսնու մահվան վկայականը կամ մահվան գրանցման վերաբերյալ սահմանված ձևի տեղեկանք

Լիազորված անձիկողմից դիմելու դեպքում ներկայացվող փաստաթղթերը՝

 • Հայցողի (լիազորողի) անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն
 • լիազորված անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • լիազորագրի բնօրինակ
 • հայտարարության բնօրինակ (նոտարական կարգով վավերացված)

Լիազորված անձը պետք է ներկայացնի նաև ամուսնալուծության և ամուսնու/կնոջ մահվան դեպքերում վերը նշված 2 և 3 կետերում նշված փաստաթղթերը:

Լիազորագիրը կարող է տրված լինել հասարակ գրավոր ձևով, նոտարական վավերացումը պարտադիր չէ:

Հայտարարությունը պետք է պարտադիր վավերացված լինի նոտարական կարգով:


Ստորև ներկայացված է հայտարարության տեքստը՝


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն


Ես՝______________________________________________________________________________,

(անունը, հայրանունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի համարը)


հայտարարում եմ, որ ամուսնության գրանցում չունեմ։ Տեղեկացված եմ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 169-րդ հոդվածով նախատեսված պատասխանատվության և Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքով նախատեսված ամուսնության կնքմանն արգելք հանդիսացող հանգամանքների մասին։


Միաժամանակ լիազորում եմ ՝

________________________________________________________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի համարը)

ստանալ իմ ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանքը։

____ _______ 20__ թ ________________ (ստորագրություն)


Հայտարարության տեքստում նշվում է այն անձի տվյալները, ում անունով տրվում է լիազորագիրը:


Քանի՞ օրում է տրամադրվում տեղեկանքը՝


Ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանք

ԵՐԵՎԱՆ

ՄԱՐԶ

1. Նախարարության կողմից տեղեկանքի պատրաստման ժամկետ

8 օր*

8 օր*

2. Ապոստիլային վավերացում

3 օր*

3 օր*

3. Փոստային առաքման ժամկետ դեպի հաճախորդ

1 օր*

3 օր*

Տեղեկանքի ստացման մոտավոր ժամկետ

12 օր*

14 օր*

* աշխատանքային օր


Ծառայության արժեքը`Ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանք


Պետական տուրք

1,200 դրամ

Հայ Փոստի միջնորդավճար

1,500 դրամ

Երկլեզու

5,200 դրամ

Ապոստիլային վավերացում

5,200 դրամ


Ավելի կարճ ժամանակում ստանալու վճար

2 աշխ. օր՝ 12,200 դրամ

3 աշխ. օր՝ 8,200 դրամ

4-5 աշխ. օր՝ 5,200 դրամ

Եթե քաղաքացին ՀՀ տարածքում չունի հաշվառման հասցե (գրանցում) կամ առկա է հաշվառման ընդհատում


15,200 դրամՍտորև ներկայացված է սպասարկող փոստային բաժանմունքների ցանկը՝


Քաղաք

ՓԲ

ՓԲ
ինդեքս

ՓԲ
հասցե

Երևան

Երևան 1

0001

Նալբանդյան 21

Երևան

Երևան 5

0005

Արցախի 4

Երևան

Երևան 10

0010

Նալբանդյան 28

Երևան

Երևան 17

0017

Սարի թաղ 7փ.86

Երևան

Երևան 18

0018

Տիգրան Մեծի 36

Երևան

Երևան 34

0034

Հ.Սվաճյան 32

Երևան

Երևան 42

0042

«Զվարթնոց» Օդանավակայան

Երևան

Երևան 46

0046

Բագրատունյաց 22/2

Երևան

Երևան 51

0051

Կոմիտասի 41

Երևան

Երևան 54

0054

Դավիթաշեն 1թ. 6 փող., 7ա տուն

Երևան

Երևան 62

0062

Նորքի 2-րդ զ. Թոթովենցի 3

Երևան

Երևան 69

0069

Դրոյի 15

Երևան

Երևան 78

0078

Մարգարյան 16

Մարզ

ՓԲ

ՓԲ ինդեքս

ՓԲ հասցե

Արագածոտնի մարզ

Աշտարակի մասնաճյուղ

Բյուրական

0213

գ.Բյուրական

Աշտարակի մասնաճյուղ

Օշական

0214

գ.Կարբի

Մաստարա

Մաստարա

0511

գ.Մաստարա, 4փ, 5շ

Արարատի մարզ

Արարատի մասնաճյուղ

Վեդի 01

0624

ք.Վեդի, Ասատրյան 59

Արմավիրի մարզ

Արմավիրի մասնաճյուղ

Մեծամոր 01

0910

ք.Մեծամոր

Վաղարշապատի մասնաճյուղ

Վաղարշապատ 01

1101

ք.Էջմիածին,Մաշտոցի 2

Վաղարշապատի մասնաճյուղ

Քաղ. փ/բ 09

1109

Երևանյան խճուղի

Գեղարքունիքի մարզ

Գավառի մասնաճյուղ

Գավառ 01

1201

ք.Գավառ,Անդրանիկիկ 1

Գավառի մասնաճյուղ

Սարուխան

1214

գ.Սարուխան

Սևանի մասնաճյուղ

Սևան 01

1501

ք.Սևան, Նաիրյան 137

Սևանի մասնաճյուղ

Ծովագյուղ

1512

գ.Ծովագյուղ

Լոռումարզ

Թումանյանի մասնաճյուղ

Ալավերդի 01

1701

ք.Ալավերդի

Ստեփանավանի մասն.

Ստեփանավան 01

1901

ք.Ստեփանավան,Շահում. 19

Վանաձորի մասնաճյուղ

Վանաձոր 22

2022

Գ.Լուսավորիչի 52

Կոտայքի մարզ

Կոտայքի մասնաճյուղ

Գառնի

2215

գ.Գառնի

Հրազդանի մասնաճյուղ

Հրազդան 01

2301

ք.Հրազդան, Անդրանիկի 13

Հրազդանի մասնաճյուղ

Ծաղկաձոր

2310

ք.Ծաղկաձոր

Շիրակի մարզ

Գյումրիի մասնաճյուղ

04 փ/բ

3104

Կիրովի 5

Սյունիքի մարզ

Գորիսի մասնաճյուղ

Գորիս 01

3201

ք.Գորիս, Անկախության 19

Կապանի մասնաճյուղ

Կապան 07

3307

ք.Կապան, Բաղաբերդ թաղ. 1/1

Մեղրիի մասնաճյուղ

Մեղրի 01

3401

ք.Մեղրի, փող. Մելիք Օհանջանյան 1

Վայոց Ձորի մարզ

Եղեգնաձորի մասնաճյուղ

Եղեգնաձոր 01

3601

ք.Եղեգնաձոր

Վայքի մասնաճյուղ

Վայք 01

3801

ք.Վայք, Ջերմուկի խճ. 19

Տավուշի մարզ

Դիլիջանի մասնաճյուղ

Հաղարծին

3908

գ.Հաղարծին, 1-ին փողոց 56

Իջևանի մասնաճյուղ

Իջևան 01

4001

ք.Իջևան,Երևանյան 10

Նոյեմբերյանի մասնաճյուղ

Նոյեմբերյան 01

4101

ք.Նոյեմբերյան

Տավուշի մասնաճյուղ

Բերդ 01

4201

ք.Բերդ