COVID-19 համավարակով պայմանավորված՝ հնարավոր են առաքման ժամկետների ուշացումներ:

Մանրամասն
Հետևել

Նվիրաբերել

Ֆինանսական ծառայություններ Դրամական փոխանցում
Converse Transfer համակարգով արագ դրամական փոխանցումներ

Converse Transfer համակարգով արագ դրամական փոխանցումներ

«Հայփոստ» ՓԲԸ-ն իրականացնում է Converse transfer հայաստանյան վճարահաշվարկային համակարգով ներհանրապետական և միջազգային դրամական փոխանցումներ ֆիզիկական անձանց միջև:


Ներկայումս այս վճարահաշվարկային համակարգի միջոցով հնարավոր է իրականացնել դրամական փոխանցումներ ՀՀ տարածքում, դեպի Լեռնային Ղարաբաղ, ինչպես նաև ստանալ գումարներ Ռուսաստանի Դաշնությունից:


Converse transfer հայաստանյան վճարահաշվարկային համակարգով ՀՀ տարածքում և ՀՀ տարածքից դուրս դրամական փոխանցումներ իրականացնելիս գանձվում է միջնորդավճար՝ փոխանցվող գումարի 1%-ի չափով:


Միջնորդավճարը գանձվում է միայն ուղարկողից, Հայաստանի Հանրապետությունում՝ միայն ՀՀ դրամով:


Converse transfer հայաստանյան վճարահաշվարկային համակարգով դրամական փոխանցումների ընդունումը և վճարումը ՀՀ տարածքում իրականացվում է AMD, RUR, USD, EUR-ով:


Converse transfer վճարահաշվարկային համակարգով մեկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափը կազմում է՝ 20 000 USD, 15 000 EUR, 500 000 RUR, 5 000 000 AMD:


Converse transfer վճարահաշվարկային համակարգով դրամական փոխանցումը հասանելի է դառնում 1-5 րոպեում:

Փոխանցումը համակարգում պահպանվում է 60 օր: Ժամկետը լրանալու, ստացողի չներկայանալու կամ փոխանցումից հրաժարվելու դեպքում դրամական փոխանցման գումարը վերադարձվում է՝ բացառությամբ միջնորդավճարի:


Ինչպե՞ս ուղարկել.


 • Այցելում եք մոտակա փոստային բաժանմունք,
 • Ներկայացնում եք անձը հաստատող փաստաթուղթ /անձնագիր, նույնականացման քարտ, զինվորական գրքույկ` ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց համար /,
 • Հայտնում եք ստացողի անունը, ազգանունը, փոստի հասցեն, փոխանցման գումարի չափը,
 • Փոստային բաժանմունքի աշխատակիցը լրացնում է փոխանցման դիմումը,
 • Վճարում եք փոխանցման գումարը և միջնորդավճարը,
 • Փոստային բաժանմունքի աշխատակիցը Ձեզ տրամադրում է փոխանցման համարը/կոդը/,
 • Ստացողին տեղեկացնում եք փոխանցված գումարի վերաբերյալ և հայտնում փոխանցման համարը (կոդը):


Ինչպե՞ս ստանալ.


 • Այցելում եք մոտակա փոստային բաժանմունք,
 • Ներկայացնում եք անձը հաստատող փաստաթուղթ /անձնագիր, նույնականացման քարտ, զինվորական գրքույկ` ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց համար /,
 • Ներկայացնում եք փոխանցման համարը/կոդը/ փոստային բաժանմունքի աշխատակցին և ստանում գումարը /գումարը վճարելիս միջնորդավճար չի գանձվում/:

Դրամական փոխանցումները վճարվում են բացառապես փոխանցման վրա նշված անձանց կամ լիազորված անձին` նոտարական վավերացում ստացած լիազորագրի հիման վրա: Այլ պետությունում տրված լիազորագիրը պետք է հաստատված լինի ապոստիլով, եթե ՀՀ միջազգային պայմանգրերով այլ բան սահմանված չէ:


Փոխանցման վավերապայմանների փոփոխություն.


Դրամական փոխանցումը ենթակա է փոփոխման միայն այն դեպքում, երբ տվյալ փոխանցումը դեռևս վճարված չէ:

Փոփոխման ենթակա են միայն ստացողի վավերապայմանները:


Դրամական փոխանցումը կատարելիս «ՀայՓոստ» ՓԲԸ հաճախորդին տրամադրում է փոխանցման կատարումը հաստատող փաստաթուղթ, որտեղ նշված է փոխանցվող գումարի և միջնորդավճարի չափը, արժույթը և այլ մանրամասներ:


Համակարգի մասնակից կազմակերպություններն են.

 • <Կոնվերս բանկ> ՓԲԸ ՀՀ ռեզիդենտ,
 • <Հայփոստ> ՓԲԸ ՀՀ ռեզիդենտ,
 • <Մոբիդրամ> ՓԲԸ ՀՀ ռեզիդենտ
 • <Պրոմեթեյ Բանկ> ՍՊԸ ՀՀ ռեզիդենտ,
 • <ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ Ագրիկոլ Բանկ>ՓԲԸ ՀՀ ռեզիդենտ,
 • <Առէկսիմբանկ-Գազպրոմբանկի Խումբ> ՓԲԸ ՀՀ ռեզիդենտ,
 • <Հայբիզնեսբանկ> ՓԲԸ ՀՀ ռեզիդենտ,
 • <Արարատբանկ> ԲԲԸ ՀՀ ռեզիդենտ,
 • <Արդշինբանկ> ՓԲԸ ՀՀ ռեզիդենտ,
 • <Ինեկոբանկ> ՓԲԸ ՀՀ ռեզիդենտ:

Համակարգի սպասարկման կետերի, ինչպես նաև Համակարգի վերաբերյալ ցանկացած տեղեկությունների համար կարող եք զանքահարել (+37410) 514 514 հեռախոսահամարով:Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն` www.fininfo.am