COVID-19 համավարակով պայմանավորված՝ հնարավոր են առաքման ժամկետների ուշացումներ:

Մանրամասն
Հետևել

Հայրավանք, Հայր Հովհաննու վանք, Մարդաղավնյաց վանք, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Հայրավանք գյուղի հյուսիս-արևելյան կողմում, Սևանա լճի ափին։

Ֆինանսական ծառայություններ Դրամական փոխանցում
Փոստային էլեկտրոնային ներհանրապետական դրամական փոխանցումներ

Փոստային էլեկտրոնային ներհանրապետական դրամական փոխանցումներ


Փոստային էլեկտրոնային ներհանրապետական դրամական փոխանցումների համակարգի միջոցով իրականացվում են դրամական փոխանցումներ ՀՀ տարածքում և ԼՂՀ-ում:


Մատուցվող ծառայությունների դիմաց գործում են հետևյալ միջնորդավճարները՝


  • Ֆիզիկական անձանց համար՝

Մինչև 1000 դրամ փոխանցվող գումարի դեպքում ՝ 100 դրամ,


1001 դրամից ավել փոխանցվող գումարի դեպքում՝ 1%, նվազագույնը՝ 300 դրամ, առավելագույնը՝ 1500 դրամ,
  • Իրավաբանական անձանց համար՝ փոխանցվող գումարի 3%-ը:Փոստային էլեկտրոնային ներհանրապետական դրամական փոխանցումներ բանկային հաշիվներին


Փոստային էլեկտրոնային ներհանրապետական դրամական փոխանցումների համակարգի միջոցով հնարավոր է իրականացնել դրամական փոխանցումներ բանկային հաշիվներին:


Ինչպե՞ս ուղարկել

  • Այցելում եք փոստային բաժանմունք և լրացնում ԷՓ1 ձևը, որը ներառում է՝

√ ուղարկողի անունը, ազգանունը կամ ձեռնարկության անվանումը

√ ուղարկողի հասցեն

√ փոխանցվող գումարի չափը

√ ստացողի անունը, ազգանունը կամ ձեռնարկության անվանումը,

√ ստացողի հասցեն ամբողջությամբ կամ ցպահանջ

  • վճարում եք փոխանցվող գումարը և ծառայության սակագինը:


Եթե փոխանցվելիք գումարը կազմում է 400 000 (չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ և ավելի, ապա փոստային բաժանմունքի օպերատորը հաճախորդից պահանջում է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ:


Ինչպե՞ս ստանալ


  • փոստային բաժանմունքից փոխանցման մասին տեղեկություն ստանալու դեպքում այցելում եք փոստային բաժանմունք,
  • ներկայացնում եք անձը հաստատող փաստաթուղթ /անձնագիր, նույնականացման քարտ, զինվորական գրքույկ` ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց համար /,
  • ստանում եք գումարը /գումարը տրամադրելուց միջնորդավճար չի գանձվում/:


Դրամական փոխանցումները վճարվում են բացառապես փոխանցման վրա նշված անձանց կամ լիազորված անձին` նոտարական վավերացում ստացած լիազորագրի հիման վրա: Այլ պետությունում տրված լիազորագիրը պետք է հաստատված լինի ապոստիլով, եթե ՀՀ միջազգային պայմանգրերով այլ բան սահմանված չէ:


"ՀայՓոստ" ՓԲԸ պարտավոր է տրամադրել հաճախորդին յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հաստատող կտրոն, որտեղ նշված է փոխանցվող գումարի չափը, ծառայության գումարի չափը և այլ մանրամասներ:
Փոստային դրամական փոխանցումներ իրականացնելիս փոխանցման տվյալների փոփոխումը, չեղյալացումը իրականացվում է անվճար` համաձայն ուղարկողի գրավոր դիմումի:


Փոստային դրամական փոխանցումների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարել (+37410) 514-577) հեռախոսահամարով: