Մանրամասն
Հետևել

The Opera House in Armenia boasts a tradition of centuries; its foundation and the first period of activity in Yerevan go back to the second half of the 19th century.

Ֆինանսական ծառայություններ Դրամական փոխանցում
Փոստային էլեկտրոնային ներհանրապետական դրամական փոխանցումներ

Փոստային էլեկտրոնային ներհանրապետական դրամական փոխանցումներ


Փոստային էլեկտրոնային ներհանրապետական դրամական փոխանցումների համակարգի միջոցով իրականացվում են դրամական փոխանցումներ ՀՀ տարածքում և ԼՂՀ-ում:

Փոստային էլեկտրոնային ներհանրապետական դրամական փոխանցումները իրականացնելու համար սակագինը (ծառայության գումարը) կազմում է ուղարկվող գումարի 1%-ը ֆիզիկական անձանց համար (նվազագույնը՝ 100 դրամ, առավելագույնը՝ 1500 դրամ) և 3%-ը իրավաբանական անձանց համար:

Փոստային էլեկտրոնային ներհանրապետական դրամական փոխանցումներ բանկային հաշիվներին


Փոստային էլեկտրոնային ներհանրապետական դրամական փոխանցումների համակարգի միջոցով հնարավոր է իրականացնել դրամական փոխանցումներ բանկային հաշիվներին:


Ինչպե՞ս ուղարկել

  • Այցելում եք փոստային բաժանմունք և լրացնում ԷՓ1 ձևը, որը ներառում է՝

√ ուղարկողի անունը, ազգանունը կամ ձեռնարկության անվանումը

√ ուղարկողի հասցեն

√ փոխանցվող գումարի չափը

√ ստացողի անունը, ազգանունը կամ ձեռնարկության անվանումը,

√ ստացողի հասցեն ամբողջությամբ կամ ցպահանջ

  • վճարում եք փոխանցվող գումարը և ծառայության սակագինը:


Եթե փոխանցվելիք գումարը կազմում է 400 000 (չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ և ավելի, ապա փոստային բաժանմունքի օպերատորը հաճախորդից պահանջում է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ:


Ինչպե՞ս ստանալ


  • փոստային բաժանմունքից փոխանցման մասին տեղեկություն ստանալու դեպքում այցելում եք փոստային բաժանմունք,
  • ներկայացնում եք անձը հաստատող փաստաթուղթ /անձնագիր, նույնականացման քարտ, զինվորական գրքույկ` ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց համար /,
  • ստանում եք գումարը /գումարը տրամադրելուց միջնորդավճար չի գանձվում/:


Դրամական փոխանցումները վճարվում են բացառապես փոխանցման վրա նշված անձանց կամ լիազորված անձին` նոտարական վավերացում ստացած լիազորագրի հիման վրա: Այլ պետությունում տրված լիազորագիրը պետք է հաստատված լինի ապոստիլով, եթե ՀՀ միջազգային պայմանգրերով այլ բան սահմանված չէ:


"ՀայՓոստ" ՓԲԸ պարտավոր է տրամադրել հաճախորդին յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հաստատող կտրոն, որտեղ նշված է փոխանցվող գումարի չափը, ծառայության գումարի չափը և այլ մանրամասներ:
Փոստային դրամական փոխանցումներ իրականացնելիս փոխանցման տվյալների փոփոխումը, չեղյալացումը իրականացվում է անվճար` համաձայն ուղարկողի գրավոր դիմումի:


Փոստային դրամական փոխանցումների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարել (+37410) 514-577) հեռախոսահամարով: