COVID-19 համավարակով պայմանավորված՝ հնարավոր են առաքման ժամկետների ուշացումներ:

Մանրամասն
Հետևել

Նվիրաբերել

Ֆինանսական ծառայություններ Վճարումներ և հավաքագրումներ
Էլեկտրաէներգիայի վարձավճարներ

«Հայփոստ» ՓԲԸ-ն ապահովում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից էլեկտրաէներգիայի վարձավճարների հավաքագրումը Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում գտնվող իր փոստային մասնաճյուղերի/բաժանմունքների միջոցով: 

Էլեկտրաէներգիայի վարձավճարումները կատարվում են հետևյալ կերպ՝ 

 • Քաղաքացին այցելում է փոստային բաժանմունք
 • Ներկայացնում է իր բաժանորդային քարտի համարը կամ հեռախոսի համարը կամ հասցեն
 • Փոստային բաժանմունքի աշխատակիցը, ըստ այդ տվյալների, բազայում որոնում է տվյալ հաճախորդի վարձավճարի վերաբերյալ տվյալներ եւ ներկայացնում նրան
 • Քաղաքացին կատարում է վճարումը, որից հետո փոստային բաժանմունքի աշխատակիցը նրան է տրամադրում վճարման անդորրագիրը /մյուս օրինակը պահում է իր մոտ/:

Մարզային փոստային բաժանմունքներում բաժանորդների սպասարկումը, բացի հանգստյան և տոն օրերից, իրականացվում է ամեն օր` ժամը 09:00-ից մինչև 17:00-ը, շաբաթ օրերին՝ 09:00-ից մինչև 16:00-ը: Երևանում սպասարկումը իրականացվում է ամեն օր՝ 08:00-ից մինչև 19:00-ը և շաբաթ օրը՝ 08:00-ից մինչև 18:00-ը: Երևան քաղաքի թիվ 0010 փ/բ-ն աշխատում է նաև կիրակի օրը՝ 10:00-ից մինչև 15:00-ը, օդանավակայանում գտնվող թիվ 0042 փ/բ-ն աշխատում է շուրջօրյա:

Անճշտությունների կամ սխալ վճարումների դեպքում քաղաքացու գրավոր դիմումի հիման վրա կատարվում են համապատասխան ճշտումները: Շտկումները կատարվում են տեղում, իսկ առանձին դեպքերում մինչև մեկ ամսվա ընթացքում:


 

Խմելու ջրի վարձավճարների հավաքագրում Երևան քաղաքում

«Հայփոստ» ՓԲԸ-ն Երևանի տարածքում գտնվող իր փոստային բաժանմունքների միջոցով իրականացնում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց խմելու ջրի դիմաց վարձավճարների ընդունումը:

Խմելու ջրի վարձավճարների հավաքագրումները կատարվում են հետևյալ կերպ`

 • փոստային բաժանմունքում հաճախորդը ներկայացնում է իր բաժանորդային քարտի համարը,հեռախոսի համարը կամ հասցեն, 
 • փոստային բաժանմունքի աշխատակիցը ըստ այդ տվյալների բազայում որոնում է հաճախորդի վարձավճարի վերաբերյալ տվյալներ և ներկայացնում է հաճախորդին, 
 • հաճախորդը կատարում է վճարումը, որից հետո փոստային բաժանմունքի աշխատակիցը նրան է տրամադրում վճարման անդորրագիրը, որի մյուս օրինակը պահում է իր մոտ:

Մարզային փոստային բաժանմունքներում բաժանորդների սպասարկումը, բացի հանգստյան և տոն օրերից, իրականացվում է ամեն օր` ժամը 09:00-ից մինչև 17:00-ը, շաբաթ օրերին՝ 09:00-ից մինչև 16:00-ը: Երևանում սպասարկումը իրականացվում է ամեն օր՝ 08:00-ից մինչև 19:00-ը և շաբաթ օրը՝ 08:00-ից մինչև 18:00-ը: Երևան քաղաքի թիվ 0010 փ/բ-ն աշխատում է նաև կիրակի օրը՝ 10:00-ից մինչև 15:00-ը, օդանավակայանում գտնվող թիվ 0042 փ/բ-ն աշխատում է շուրջօրյա:

 

Անճշտությունների կամ սխալ վճարումների դեպքում քաղաքացու գրավոր դիմումի հիման վրա կատարվում են համապատասխան ճշտումները: Շտկումները կատարվում են տեղում:

Խմելու ջրի և ջրաչափերի վարձավճարների հավաքագրում ՀՀ մարզերում

«ՀայՓոստ» ՓԲԸ-ն ՀՀ մարզերի տարածքում գտնվող իր փոստային բաժանմունքների միջոցով իրականացնում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց խմելու ջրի և ջրաչափերի դիմաց վարձավճարների ընդունումը:

Խմելու ջրի և ջրաչափերի վարձավճարումները կատարվում են հետևյալ կերպ`
 Քաղաքացին այցելում է փոստային բաժանմունք

 • Ներկայացնում է իր բաժանորդային քարտի համարը, հեռախոսի համարը կամ հասցեն
 • Փոստային բաժանմունքի աշխատակիցը ըստ այդ տվյալների բազայում որոնում է տվյալ հաճախորդի վարձավճարի վերաբերյալ տվյալների և ներկայացնում է հաճախորդին
 • Քաղաքացին կատարում է վճարումը, որից հետո փոստային բաժանմունքի աշխատակիցը նրան է տրամադրում վճարման անդորրագիրը /մյուս օրինակը պահում է իր մոտ/:

Մարզային փոստային բաժանմունքներում բաժանորդների սպասարկումը, բացի հանգստյան և տոն օրերից, իրականացվում է ամեն օր` ժամը 09:00-ից մինչև 17:00-ը, շաբաթ օրերին՝ 09:00-ից մինչև 16:00-ը: Երևանում սպասարկումը իրականացվում է ամեն օր՝ 08:00-ից մինչև 19:00-ը և շաբաթ օրը՝ 08:00-ից մինչև 18:00-ը: Երևան քաղաքի թիվ 0010 փ/բ-ն աշխատում է նաև կիրակի օրը՝ 10:00-ից մինչև 15:00-ը, օդանավակայանում գտնվող թիվ 0042 փ/բ-ն աշխատում է շուրջօրյա:

Անճշտությունների կամ սխալ վճարումների դեպքում քաղաքացու գրավոր դիմումի հիման վրա կատարվում են համապատասխան ճշտումները: Շտկումները կատարվում են տեղում:

Բնական գազի վարձավճարների հավաքագրում

«Հայփոստ» ՓԲԸ-ն իրականացնում է սպառած բնական գազի և գազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման վարձավճարների հավաքագրում ՀՀ-ի ողջ տարածքում իր փոստային բաժանմունքների միջոցով:

Բնական գազի վարձավճարների հավաքագրումը կատարվում է հետևյալ կերպ`

 • փոստային բաժանմունքում հաճախորդը ներկայացնում է իր բաժանորդային քարտի համարը, հեռախոսի համարը կամ հասցեն,  
 • փոստային բաժանմունքի աշխատակիցը ըստ այդ տվյալների բազայում որոնում է հաճախորդի վարձավճարի վերաբերյալ տվյալներ և ներկայացնում է նրան,
 • հաճախորդը կատարում է վճարումը, որից հետո փոստային բաժանմունքի աշխատակիցը նրան է տրամադրում վճարման անդորագիրը, որի մյուս օրինակը պահում է իր մոտ:

Մարզային փոստային բաժանմունքներում բաժանորդների սպասարկումը, բացի հանգստյան և տոն օրերից, իրականացվում է ամեն օր` ժամը 09:00-ից մինչև 17:00-ը, շաբաթ օրերին՝ 09:00-ից մինչև 16:00-ը: Երևանում սպասարկումը իրականացվում է ամեն օր՝ 08:00-ից մինչև 19:00-ը և շաբաթ օրը՝ 08:00-ից մինչև 18:00-ը: Երևան քաղաքի թիվ 0010 փ/բ-ն աշխատում է նաև կիրակի օրը՝ 10:00-ից մինչև 15:00-ը, օդանավակայանում գտնվող թիվ 0042 փ/բ-ն աշխատում է շուրջօրյա:

Անճշտությունների կամ սխալ վճարումների դեպքում քաղաքացու գրավոր դիմումի հիման վրա կատարվում են համապատասխան ճշտումները: Շտկումները կատարվում են տեղում:

Ոռոգման ջրի վարձավճարների հավաքագրում

«Հայփոստ» ՓԲԸ-ն իրականացնում է ՋՕԸ-ի անդամ և ոչ անդամ ջրօգտագործող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից վճարվող ոռոգման ջրի վարձավճարների և անդամավճարների հավաքագրումը իր փոստային բաժանմունքների միջոցով:

Ոռոգման ջրի վարձավճարները կատարվում են հետևյալ կերպ`

 • հաճախորդը փոստային բաժանմունքում ներկայացնում է իր բաժանորդային քարտի համարը, հեռախոսի համարը կամ հասցեն,
 • փոստային բաժանմունքի աշխատակիցը, ըստ այդ տվյալների, բազայում որոնում է հաճախորդի վարձավճարի վերաբերյալ տվյալներ և ներկայացնում է նրան, 
 • քաղաքացին կատարում է վճարումը, որից հետո փոստային բաժանմունքի աշխատակիցը նրան է տրամադրում վճարման անդորրագիրը /մյուս օրինակը պահում է իր մոտ/:

Մարզային փոստային բաժանմունքներում բաժանորդների սպասարկումը, բացի հանգստյան և տոն օրերից, իրականացվում է ամեն օր` ժամը 09:00-ից մինչև 17:00-ը, շաբաթ օրերին՝ 09:00-ից մինչև 16:00-ը: Երևանում սպասարկումը իրականացվում է ամեն օր՝ 08:00-ից մինչև 19:00-ը և շաբաթ օրը՝ 08:00-ից մինչև 18:00-ը: Երևան քաղաքի թիվ 0010 փ/բ-ն աշխատում է նաև կիրակի օրը՝ 10:00-ից մինչև 15:00-ը, օդանավակայանում գտնվող թիվ 0042 փ/բ-ն աշխատում է շուրջօրյա:

Անճշտությունների կամ սխալ վճարումների դեպքում քաղաքացու գրավոր դիմումի հիման վրա կատարվում են համապատասխան ճշտումները: Շտկումները կատարվում են տեղում: 

 

«ՎիվաՍել-ՄՏՍ» ծառայության վարձավճարների հավաքագրում

«Հայփոստ» ՓԲԸ-ն իրականացնում է «ՎիվաՍել-ՄՏՍ» ընկերության ծառայությունների վարձավճարների հավաքագրումը ՀՀ-ի ողջ տարածքում իր փոստային բաժանմունքների միջոցով:

Վարձավճարումները կատարվում են հետևյալ կերպ`

 • Քաղաքացին այցելում է փոստային բաժանմունք
 • Ներկայացնում է իր բջջային հեռախոսի համարը
 • Փոստային բաժանմունքի աշխատակիցը, ըստ հեռախոսի համարի, բազայում որոնում է հաճախորդի վարձավճարի վերաբերյալ տվյալները եւ ներկայացնում է նրան
 • Քաղաքացին կատարում է վճարումը, որից հետո փոստային բաժանմունքի աշխատակիցը նրան է տրամադրում վճարման անդորրագիրը /մյուս օրինակը պահում է իր մոտ/:

Մարզային փոստային բաժանմունքներում բաժանորդների սպասարկումը, բացի հանգստյան և տոն օրերից, իրականացվում է ամեն օր` ժամը 09:00-ից մինչև 17:00-ը, շաբաթ օրերին՝ 09:00-ից մինչև 16:00-ը: Երևանում սպասարկումը իրականացվում է ամեն օր՝ 08:00-ից մինչև 19:00-ը և շաբաթ օրը՝ 08:00-ից մինչև 18:00-ը: Երևան քաղաքի թիվ 0010 փ/բ-ն աշխատում է նաև կիրակի օրը՝ 10:00-ից մինչև 15:00-ը, օդանավակայանում գտնվող թիվ 0042 փ/բ-ն աշխատում է շուրջօրյա:

Անճշտությունների կամ սխալ վճարումների դեպքում քաղաքացու գրավոր դիմումի հիման վրա կատարվում են համապատասխան ճշտումները: Շտկումները կատարվում են տեղում:

 

Առանց միջնորդավճարի հաշվի վերալիցքավորում «Հայփոստի» փոստային բաժանմունքներում:

Այսուհետ կարող եք կատարել ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի կանխավճարային քարտի վերալիցքավորում, ինչպես նաև վճարել հետվճարային ծառայությունների համար առանց միջնորդավճարի՝ այցելելով «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի  ցանկացած բաժանմունք ամբողջ ՀՀ տարածքում: Գումարի փոխանցումը բաժանորդի հաշվեկշռին կատարվում է ակնթարթորեն՝ առցանց եղանակով:

Հայփոստի Ձեր մոտակա բաժանմունքը  գտնելու համար հետևե՛ք հղմանը. https://www.haypost.am/hy/our-network :

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ ծառայության վարձավճարների հավաքագրում

«Հայփոստ» ՓԲԸ-ն իրականացնում է «ԱրմենՏել» ՓԲԸ բաժանորդների տեղական, միջքաղաքային, միջազգային, բջջային և ինտերնետ կապի հեռախոսային ծառայությունների վարձավճարների հավաքագրումը ՀՀ-ի ողջ տարածքում իր փոստային բաժանմունքների միջոցով:

«ԱրմենՏել» ՓԲ ընկերության ծառայությունների վարձավճարումները իրականացվում են հետևյալ կերպ՝

 • քաղաքացին այցելում է փոստային բաժանմունք
 • ներկայացնում է իր քաղաքային կամ բջջային հեռախոսի համարը
 • փոստային բաժանմունքի աշխատակիցը, ըստ հեռախոսի համարի, բազայում որոնում է հաճախորդի վարձավճարի վերաբերյալ տվյալներ և ներկայացնում նրան
 • քաղաքացին կատարում է վճարումը, որից հետո փոստային բաժանմունքի աշխատակիցը նրան է տրամադրում վճարման անդորագիրը /որի մյուս օրինակը պահում է իր մոտ/:

 Մարզային փոստային բաժանմունքներում բաժանորդների սպասարկումը, բացի հանգստյան և տոն օրերից, իրականացվում է ամեն օր` ժամը 09:00-ից մինչև 17:00-ը, շաբաթ օրերին՝ 09:00-ից մինչև 16:00-ը: Երևանում սպասարկումը իրականացվում է ամեն օր՝ 08:00-ից մինչև 19:00-ը և շաբաթ օրը՝ 08:00-ից մինչև 18:00-ը: Երևան քաղաքի թիվ 0010 փ/բ-ն աշխատում է նաև կիրակի օրը՝ 10:00-ից մինչև 15:00-ը, օդանավակայանում գտնվող թիվ 0042 փ/բ-ն աշխատում է շուրջօրյա:

Անճշտությունների կամ սխալ վճարումների դեպքում քաղաքացու գրավոր դիմումի հիման վրա կատարվում են համապատասխան ճշտումները: Շտկումները կատարվում են տեղում: 
 

«Յուքոմ» ՍՊԸ ծառայության վարձավճարների հավաքագրում

«Հայփոստ» ՓԲ ընկերությունը իրականացնում է «Յուքոմ» ՍՊ ընկերության ծառայությունների վարձավճարների հավաքագրումները ՀՀ տարածքում փոստային բաժանմունքների միջոցով:

Վարձավճարումները կատարվում են հետևյալ կերպ`

 • Հաճախորդը վճարումը կատարելու նպատակով փոստային բաժանմունքի աշխատակցին հայտնում է Բաժանորդային պայմանագրի համարը:
 • ՓԲ աշխատակիցը համակարգում մուտքագրում է Բաժանորդային պայմանագրի համարը, ըստ որի որոնում է և վճարողին հայտնում է վճարման ենթակա գումարի չափը:
 • Վճարողի համաձայնության դեպքում ՓԲ աշխատակիցը տպում է վճարային փաստաթուղթը, առաջարկում է վճարողին ստուգել և համապատասխանության դեպքում ստորագրել ներկայացված վճարային փաստաթուղթը և վճարել փաստաթղթում արտացոլված գումարը:

Ստորև ներկայացված են այն փոստային բաժանմունքների ցանկը, որտեղ կարող եք կատարել վճարում՝

 

քաղաք

փոստային  ինդեքս

ՓԲ

հասցե

Երևան

 

գլխամասային գրասենյակ

Սարյան 22

Երևան

 

տեսակավորում կենտրոն

Տիգրան Մեծի պող. 1 - ին նրբ

Երևան

0010

Երևան 10

Նալբանդյան 28

Երևան

0001

Երևան  01

Թումանյան 16/1

Երևան

0004

Երևան 04

Հ/Ա B-2 թաղամաս, 138 շ. 

Երևան

0005

Երևան  05

Արցախի 4

Երևան

0006

Երևան  06

Գարեգին Նժդեհի 7

Երևան

0008

Երևան  8

Սասունցի Դավիթ 6

Երևան

0012

Երևան  12

Կոմիտասի 19

Երևան

0013

Երևան  13

Ս.Մեծի 1-ին նրբ.1

Երևան

0014

Երևան  14

Շիրվանզադե 2

Երևան

0015

Երևան  15

Գ.Լուսավորչի 12

Երևան

0017

Երևան  17

Սարի թաղ 7 փ. 86

Երևան

0018

Երևան  18

Տիգրան Մեծի 36

Երևան

0019

Երևան  19

Մ. Բաղրամյան 23

Երևան

0020

Երևան  20

Էրեբունի 31

Երևան

0023

Երևան  23

Արշակունյաց 16ա

Երևան

0025

Երևան  25

Չարենցի 1բ

Երևան

0026

Երևան  26

Գ.Նժդեհի 31/36

Երևան

0028

Երևան  28

Կիրյան 4

Երևան

0031

Երևան  31

Լենինգրադյան 52

Երևան

0032

Երևան  32

Սեբաստիա 78

Երևան

0033

Երևան  33

Սիամանթո 1

Երևան

0034

Երևան  34

Հ. Սվաճյան 32

Երևան

0035

Երևան  35

Լեփսիուսի 8

Երևան

0036

Երևան 36

Ալիխանյան Եղբայրների 7

Երևան

0037

Երևան 37

Ազատության 2

Երևան

0038

Երևան  38

Շինարարների 10

Երևան

0039

Երևան  39

Բագրատունյաց 7

Երևան

0041

Երևան 41

Էրեբունի 3

Երևան

0046

Երևան  46

Բագրատույաց 22/2

Երևան

0048

Երևան  48

Հ. Բեկնազարյան 11

Երևան

0050

Երևան  50

Չեխովի 6

Երևան

0051

Երևան  51

41st Komitas Ave.

Երևան

0052

Երևան  52

Զ.Սարկավագի 77

Երևան

0054

Երևան  54

Դավիթաշեն 1թ. 6 փ., 7ա

Երևան

0056

Երևան  56

Նորքի 1-ին զան., Նանսենի 10

Երևան

0059

Երևան  59

Նորքի 1-ին զան., Վիլնյուսի 68

Երևան

0060

Երևան  60

Ավան, Իսահակյան թաղ. 7/1շ.

Երևան

0061

Երևան  61

Արշակունյաց 54

Երևան

0062

Երևան  62

Նորքի 2 զանգվ, Թոթովենցի 3

Երևան

0064

Երևան  64

Րաֆֆու 83

Երևան

0065

Երևան  65

Սեբաստիայի 27, 4/3

Երևան

0068

Երևան  68

Կուրղինյան 7

Երևան

0069

Երևան  69

Դրոյի 15

Երևան

0070

Երևան  70

Երվանդ Քոչարի 1

Երևան

0074

Երևան  74

Ն. Շենգավիթ 11փ., 39

Երևան

0075

Երևան  75

Աթոյանի փ. Անցուղի 13շ.

Երևան

0076

Երևան  76

Նորքի 4 զան., Ա. Բակունցի 4

Երևան

0078

Երևան  78

Մարգարյան 16

Երևան

0079

Երևան  79

Ա. Միկոյան 17

Երևան

0084

Երևան 84

Հ/Ա, Բ-2թ., Օգանովի 3

Երևան

0086

Երևան  86

Շիրակի 56, 32/1

Երևան

0087

Երևան 87

Էրեբունի, Ավանեսովի 8/3

Երևան

0088

Երևան  88

Շիրազի 32

Երևան

0090

Երևան  90

Ա. Միկոյանի 1

Երևան

0091

Երևան  91

Զ. Սարկավագի 123

Երևան

0092

Երևան 92

Կարախանյան 33

Երևան

0096

Երևան  96

Դ. Մալյանի 2

Երևան

0097

Երևան  97

Մաշտոցի 16թ., 21

Երևան

0099

Երևան  99

Շինարարների 15

քաղաք/գյուղ

փոստային  ինդեքս

ՓԲ

հասցե

Աշտարակ

0201

Աշտարակ 01

Սիսակյան 1

Օշական

0226

Օշական 26

գ.Օշական

Թալին

0501

Թալին 01

Սպանդարյան 7

քաղաք/գյուղ

փոստային  ինդեքս

ՓԲ

հասցե

Վեդի

0601

Վեդի 01

Արարատյան 59

Արարատ

0602

Արարատ 02

Շահումյան 32

Արտաշատ

0701

Արտաշատ 01

Օգ.23, 97շ

Մխչյան

0725

Մխչյան 25

գ.Մխչյան

Այնթափ

0803

Այնթափ 03

գ.Այնթափ

քաղաք/գյուղ

փոստային  ինդեքս

ՓԲ

հասցե

Արմավիր

0901

Արմավիր 01

Հանրապետության 30

Մեծամոր 

0910

Մեծամոր 10

Ազատության 17

Մրգաշատ

0934

Մրգաշատ 34

գ. Մրգաշատ

Բաղրամյան

1001

Բաղրամյան 01

ք. Բաղրամյան

Վաղարշապատ

1101

Վաղարշապատ 01

Մաշտոցի 2

Էջմիածին

1109

Զվարթնոց 09

Զվարթնոց թաղամաս

քաղաք/գյուղ

փոստային  ինդեքս

ՓԲ

հասցե

Մարտունի

1401

Մարտունի 01

Մյասնիկյան 19

քաղաք/գյուղ

փոստային  ինդեքս

ՓԲ

հասցե

Ախթալա

1709

Ախթալա 01

6րդ փող.

Սպիտակ

1826

Սպիտակ 07

Ս. Ավետիսյան 7/1

Ստեփանավան

1901

Ստեփանավան 01

Միլիոնի 5

Վանաձոր

2001

Վանաձոր 01

 Տիգրան Մեծի 18ա

Վանաձոր

2002

Վանաձոր 02 

Վարդանանց 49

Վանաձոր

2021

Վանաձոր 21

Գ.Լուսավորիչի 52

Տաշիր

2101

Տաշիր 01

Ջահուկյան փ-ց 22, թ.5 


Մարզային փոստային բաժանմունքներում բաժանորդների սպասարկումը, բացի հանգստյան և տոն օրերից, իրականացվում է ամեն օր` ժամը 09:00-ից մինչև 17:00-ը, շաբաթ օրերին՝ 09:00-ից մինչև 16:00-ը: Երևանում սպասարկումը իրականացվում է ամեն օր՝ 08:00-ից մինչև 19:00-ը և շաբաթ օրը՝ 08:00-ից մինչև 18:00-ը: Երևան քաղաքի թիվ 0010 փ/բ-ն աշխատում է նաև կիրակի օրը՝ 10:00-ից մինչև 15:00-ը, օդանավակայանում գտնվող թիվ 0042 փ/բ-ն աշխատում է շուրջօրյա:
 

Անճշտությունների կամ սխալ վճարումների դեպքում քաղաքացու գրավոր դիմումի հիման վրա կատարվում են համապատասխան ճշտումներ: Շտկումները կատարվում են տեղում: