COVID-19 համավարակով պայմանավորված՝ հնարավոր են առաքման ժամկետների ուշացումներ:

Մանրամասն
Հետևել

Նվիրաբերել

2021-01-22
Հայփոստը հիմնում է «Փոստ Կրեդիտ» դուստր վարկային կազմակերպություն
Հայփոստի հնգամյա ռազմավարության համաձայն, առաջիկայում ընկերությունը «Փոստ Կրեդիտ» դուստր կազմակերպության միջոցով ակտիվ գործունեություն պետք է ծավալի ֆինանսական շուկայում
2021-01-18
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հայփոստ» ՓԲԸ կողմից Իջևան 4001 փ/բ վերանորոգման համար անհրաժեշտ ջեռուցման համակարգի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպվող մրցույթ
2021-01-18
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հայփոստ» ՓԲԸ կողմից համակարգչային սարքավորումների և համակարգչային ցանցի մոնտաժման պարագաների ձեռքբերման մրցույթ